Yükleniyor
MEDİTEL SAĞLIK GRUBU, RADYOLOJİ VE RADYOTERAPİ'DE 30 YILLIK TECRÜBEYE SAHİP
Meditel Sağlık Grubu, Radyoloji ve Radyoterapi’de 30 yıllık tecrübeye sahip

Meditel Sağlık Grubu, Radyoloji ve Radyoterapi’de 30 yıllık tecrübeye sahip

Medko Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Ercehan Güngör ve Meditel Sağlık Grubu İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Gökay Çelik ile faaliyetleri hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik:

Medko Sağlık Hizmetleri ne zaman kuruldu? Faaliyet alanından biraz bahseder misiniz?

Medko Sağlık Hizmetleri, 1984 yılında Meditel Sağlık Grubu’nun bir üyesi olarak kurulmuştur. Son 10 yıldır Radyoloji Hizmet Alanında faaliyet gösteren firmamız 2014 yılından beri Radyoterapi ve Kanser Tedavisi konusunda faaliyet göstermeye başlamıştır.

Biraz yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Radyoloji ve Radyoterapi alanları Meditel Sağlık Grubu’nun 30 yıllık tecrübesini kaldıraç olarak kullanarak bu alanda projeler üretmeye başlamıştır. Radyoloji alanında yaptığımız birçok projede farklılıklar ortaya koymaya çalıştık. Genellikle özellikli projelerde yer almaya dikkat ettik. Öncelikle etik değerlere dikkat ederek, topluma yararlı projeler bizi daha fazla özenli olmaya yöneltti. Bizim için Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün Dijitalizasyon Projesi, bu alanda yapılmış yatırımlardan bir tanesiydi. Daha sonra bu projeden yola çıkılarak yapılan birçok proje oldu. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Dijitalizasyon Hizmet alımı, Bakırköy Kızılay Hastanesi Radyoloji Hizmet Alımı, Ankara Numune Hastanesi Acil Radyoloji Hizmet Alımı projelerini gerçekleştirdik. Çözüm Ortaklarımızla beraber 2015 yılında 3 farklı projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin tercih edilmesi aşamasındaki dayanağımız farklı yapıdaki hastanelerde Kanser hastalarına ulaşabilmekti. Özel Hastane olarak MedikalPark Bahçelievler Hastanesinde, Vakıf Üniversitesi olarak BezmiAlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Devlet Üniversitesi olarakta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde TomoTerapi Cihazıyla Hizmet Alımı projeleri gerçekleştirdik.

Radyolojiden sonra neden Radyoterapi alanında yatırım yapmayı tercih ettiniz?

Radyoterapi Hizmet Alımı alanına yatırım yapmamızın sebebi, Meditel Sağlık Grubu’nun Radyoterapi Cihazları ve Ekipmanları konusunda yıllardır gelen çok büyük tecrübesi vardı. Bizde Medko Sağlık Hizmetleri olarak Hizmet Alım konusundaki tecrübemizi ortaya koyarak bu alanda kanser hastalarına hizmet sunabilmek için projeler üretmeye karar verdik. Özellikle Tomoterapi gibi Dünyanın en gelişmiş Radyoterapi Cihazlarından birinin temsilciliğinin bünyemizde bulunması sebebiyle yatırımlarımızı öncelikle bu cihazla beraber yapıyoruz.

Medko Sağlık Hizmetlerinin sektördeki amacı nedir?

Amacımız; Kanser hastalığı ile ilgili Teşhis ve Tedavinin entegre olarak aynı etik ve kalite standartları ile Güncel ve Teknolojik Tedavi Yöntemlerini kanser hastalarımıza sunabilmek, Eğitimle ve Güncel Teknoloji ile birleştirebilmektir. Özellikle ekibimiz yurtdışında özel seçilmiş kliniklerde eğitim alarak hastalarımıza hizmet etmektedirler. Konusunda uzman Radyasyon Onkologlarımız, Medikal Fizik Uzmanlarımız, Radyoterapi Teknikerlerimiz ve Proje Yöneticilerimiz ile büyük bir ekip ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

İleriki yıllardaki hedefiniz nelerdir?

Bu projeleri, önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10 merkeze çıkarmayı hedeflemekteyiz. Bu yatırımlarımızı hem özel hem de kamu alanında yapmayı planlıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın PPP (Kamu-Özel Sektör İşbirliği) kapsamındaki Şehir Hastaneleri projeleri ile ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak yaklaşık 3-4 yıldır ana yüklenici firmalarla görüşmelerimiz sürmektedir. Radyoloji ve Radyoterapi konusundaki tecrübelerimizi kendileriyle paylaşarak bu alanda da yer almayı planlamaktayız. Ayrıca Türki Cumhuriyetler ve Balkan Ülkelerinde de bazı yatırım girişimlerimiz bulunmaktadır.

Meditel Sağlık Grubu İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Gökay Çelik:

Meditel Sağlık Grubu hakkında bilgi verir misiniz?

Meditel, 1984 yılında, sağlık sektöründe faaliyet göstermek üzere Elektrik ve Elektronik Mühendisleri tarafından kurulmuştur. Meditel Radyoloji, Radyoterapi, Kardiyoloji, IT Teknolojileri ve Radyasyondan Korunma Ürünleri alanlarında faaliyet göstermekte olup cihaz ve hizmet satışı yapmaktadır. İthal ettiğimiz cihazların montajını gerçekleştirmekte ve satış sonrası hizmetlerini vermekteyiz. 150’e yakın çalışanı ile İstanbul merkez olmak üzere, Ankara, Izmir ve Izmit’de yerleşik ofislerimiz bulunmaktadır. Anadolu’da 15’in üzerinde merkezde de home-ofis düzeninde Teknik Servis Hizmeti vermekteyiz. Meditel, Tek Yetkili Temsilcilik sistemiyle alanlarında birçok öncü firmanın Türkiye tek yetkili satış ve teknik servis temsilciliğini yapmaktadır. Günümüz itibariyle temsil ettiğimiz firma sayısı 26 adet’e ulaşmıştır. Bu firmaların bazıları; Shimadzu, IMS-Giotto, SG-Healthcare, Accuray, TomoTherapy, JVC Kenwood vb… MEDİTEL, 1984 yılından beri gelişimini sürdürerek günümüze gelmiş ve etkin olduğu alanların gelişmesiyle geniş bir sağlık grubu olmuştur “Meditel Sağlık Grubu”. Grup işerisindeki öne çıkan firmalar Meditel, Medko ve Dijimed’dir. MEDKO firmamız Radyoloji ve Radyoterapi hizmet alımları, DİJİMED firmamız ise Dijitalizasyon, Ar-Ge ve Üretim konularında faliyet göstermektedir.

Kanser hastalığında, Teşhis, Tedavi ve Farkındalık alanında ne gibi gelişmeler var?

Görüntüleme Teknolojilerinin gelişimine ve etkin kullanımına paralel olarak, ülkemizde son yıllarda kanserde erken teşhis imkânı artmış ve hastaların doktora ulaşımı kolaylaşmıştır. Kadın sağlığını ve psikolojisi yakından etkileyen Meme Kanseri olgusu ise, erken teşhis ve kadınların bu konuda bilgilendirilmesi sonucu, bu sorunun tedavisini kolaylaştırmış ve tedavi teknik ve imkânlarının da gelişmesi ile mutlak tedavilerde gelişim gözlenmiştir. Her konuda olduğu gibi toplum sağlığını yakından ilgilendiren sorunların, sürekli eğitim ve bilgilendirme ile çözümleride kolaylaşmıştır. Bilhassa erken evre tanı konulan hemen hemen her kanser vakası artık ülkemizde tedavi edilebilmekte ve yaşam kalitesi ve süreci normal sürdürülebilmektedir. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı’nın hedefleri doğrultusunda Meme Kanser tanısında kullanılan en son teknoloji Mamografi cihazlarının sayısı % 200’lük arttırılmış ve yurt genelinde dağıtılarak, montajı yapılmış ve kullanıma sokulmuştur. Bu cihazlar Tam Dijital Tarama Mamografisi, Tomosentezli Dijital Mamografi ve Biyopsi özellikli Tomosentezli Dijital Mamografi olmak üzere toplamda 103 Adet olup Meditel Sağlık Grubu tarafından satışı ve büyük çoğunluğunun montajı tamamlanmış ve aplikasyon uzmanlarımız tarafından eğitimi verilmiştir. Ayrıca, Meditel son 24 ayda 500’ün üzerinde Diijital Röntgen montajını Türkiye genelinde gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.

TomoTherapy teknolojisi hakkında neler söylersiniz?

Erken teşhis ve görüntüleme sistemlerimin öneminin yanı sıra, doğru ve multidisipliner (Cerrahi, Kemoterapi ve Radyoterapi) kanser tedavisi Türkiye’de son yıllarda büyük gelişmeler kaydetmektedir. Dünyada teknolojinin son 10 yıl içerisindeki hızlı gelişimi de Kanser tedavisi açısından da büyük katkı oluşturmuştur. Sağlık çalışanları arasında mucizevi bir teknoloji ve tedavi şekli gibi görülen TomoTherapy teknolojisi ve TomoTerapi Tedavisi, Türkiye’de daha da yaygın hale gelmiştir. TomoTherapy sistemleri Radyoterapi/Kanser Tedavisinde kendine Dünya’da ve Türkiye’de önemli bir yer edinmiştir. TomoTherapy sistemleri özellikle ilk yıllarda Çoklu Tümörler, Metastazlı Tümörler, İkincil Işınlamalar, Kemik İliği ve Çocuk kanser tedavilerinde kendini çok üst düzeyde parlatmış olsada, günümüzde Baş Boyun, Meme, Prostat, Akciğer, Mezotelyoma, Karaciğer, Pankreas ve Beyin gibi organların birçoğunda Gold Standart haline gelmiş ve Radyoterapi cihazlarının yapabilirite ve kalite konusunda en üst düzeyde konumlandırmıştır. TomoTherapy sistemleri günümüz itibariyle Türkiye’nin farklı bölgelerine yaygın olup 13 adet’dir. Cihazların tamamı % 98’in üzerinde çalışma oranıyla aktif olarak kanser tedavisinde Türkiye’de önemli bir rol oynamaktadır. 2015 yılında da Meditel Sağlık Grubu tarafından farklı özellikler de 4 adet TomoTherapy’de sistemi de ülkemize kazandırılmıştır. Ayrıca, İntraoperatif Radyoterapi ve Elektronik Brakiterapi sistemlerinin öncülerinden XOFT – ICAD sistemi Meditel Sağlık Grubu’nun 26. tek yetkili temsilcisi olduğu uluslarası firma olmuştur. Bu sistem ile özellikle Meme ve Jinekolojik tümörler ameliyat sonrasında direkt olarak tümör yatığına verilen ve sağlıklıklı dokulara zararı azaltan ve lokalize tedavi yapan çok üst düzey ve yararlı bir teknolojidir. Meditel Sağlık Grubu kanser görüntülemesine ve kanser tedavisine yapılacak olan yatırımlarımız gelişerek devam edecektir. Ayrıca, Meditel’in kurduğu sosyal sorumluluk programı altında eğitim ve bilinçlendirmenin her türlü Kanser Savaşının ana politikası olduğuna inanmaktayız ve devamlı olarak çeşitli STK’lar ile “Farkındalık” sloganıyla farklı sosyal sorumluk projeleri gerçekleştirmekteyiz. Ekim Ayı’da, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olması nedeniyle grubumuz için önemli bir ay haline gelmiştir ve tarafımızca Meme Kanseriyle ilgili “Farkındalık” organizasyonları düzenlenmiştir.