Loading
İNSAN SAĞLIĞININ TEKNOLOJİ İLE BULUŞTUĞU NOKTA: MEDİTEL EN
İnsan Sağlığının Teknoloji ile Buluştuğu Nokta: Meditel En

MEDİTEL, çözüm odaklı hizmet anlayışı ile RadyoTerapi’de de çığır açıyor.

984 yılından bu yana konusunda uzman bir ekip tara-fından kurulan MEDİTEL Grubu, 28 yıllık RadyoTera-pi’deki tecrübesini ve cihaz portföy kalitesini Türki¬ye’de kanıtlamaya devam ediyor.

MEDİTEL Grubu’nun temel faaliyet alanları ve son dönem odaklandığı çalışmalarla ilgili bilgi verir misiniz?

Firmamız, radyoterapi ve radyoloji alanlarında faaliyet gös¬termekte olup, tıbbi cihaz ve hizmet satışı yapmasının yanında, ithal ettiği cihazların montajını gerçekleştirmekte ve satış sonrası servis hizmetini de vermektedir. Son dönemlerde özellikle hizmet sektörü ve dijital röntgen üretimi ilgimizi çekmektedir. Ayrıca Radyoterapi de IG-IMRT tedavi yöntemine olanak sağlayan gelişmiş bir tedavi cihazı olarak bilinen TomoTherapy cihazına oldukça önem vermekteyiz. Bunlara ek olarak, özellikle Shimadzu Anjiyo-grafi Sistemlerinde Bransist ALEXA model anjiyografi sis¬teminin hekimler açısından hem periferik hem kardiyovas-küler incelemeleri karşılayan bir cihaz olduğunu gösterek bu modelimizin en değerli anjiyografi cihazı olarak bilin¬mesini amaçlamaktayız.

Radyoterapi’de temsilciliğini üstlendiğiniz uluslararası markalar hangileridir, Türk medikal sektörüne sunduğunuz çözümlerden bahseder misiniz?
Radyoterapide temsilciliğini üstlendiğimiz uluslararası markalar; Accuray-Tomotheraphy tedavi cihazı, PTW dozi-metrik sistemler, CIVCO hasta sabitleme sistemleri, LAP lazer, ISP Gafchromic film, Velocity konturlama yazılımı, Huestis blok kesici ve simülatör sistemleri olarak sayılabi­lir. Bunlar dışında Best Theratronics firmasının kan ışınla­ma cihazlarının ve Berthold firmasının radyasyondan korunma sistemlerinin de Türkiye tek temsilcisiyiz. Alanlarında dünyanın en önde gelen firmaları ile uzun yıl­lar birlikte çalışmış olmanın sağladığı avantaj ile bir Rad­yoterapi kliniğinin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabi­lecek ürünlere, bilgi birikimine, ekibe ve tecrübeye sahibiz. Klinikte çalışacak medikal fizikçilerin ve teknisyenlerin eğitimlerinden, ihtiyaç duyulan tüm kalite kontrol, dozi-metrik ve diğer ekipmanların teminine kadar anahtar tes­lim çözümler sunmaktayız.

Son dönemdeki yeni ürünleriniz ile ilgili bilgi verir misiniz?

Firmamız, dünyada Radyoterapi alanında büyük bir hızla yaşanan teknolojik ilerlemelerin ülkemizde de halkımızın hizmetine sunulması amacıyla yeni gelişmeleri sürekli takip etmekte ve araştırmaktadır. Bu çerçevede Meditel, 2007 yılında Accuray-Tomotherapy firmasının temsilciliği üstlenmiş ve Radyoterapi ile kanser tedavisi yapan üst düzey Tomotherapy cihazının Türkiye’de 7 farklı hastanede hizmete başlamasını sağlamıştır. Tomotherapy tedavi cihazı, IG-IMRT, Ark terapi ve SBRT gibi üst düzey tedavi yöntemlerini başarılı bir şekilde uygulayarak ve dolayısıyla sağlıklı dokuların daha iyi korun­masını sağlayarak, kanserle savaş­ta ileriye doğru bir adım daha atıl­masını sağlamıştır. Yine kısa bir süre önce Amerikan Velocity firmasının Türkiye tek temsilciliğini üstlendik. Bu kontur-lama yazılımı ile doktorlarımızın planlamada geçirdiği zaman kısa­lacak ve deformable fusion gibi yeni görüntüleme teknolojileri ile daha sağlıklı bir şekilde konturla-ma yapılabilecektir. Diğer yandan Radyoterapide, Tomotherapy gibi yeni nesil üst düzey tedavi cihazlarının Türkiye’de kullanılmaya başlanması ve yaygın­laşması ile birlikte kliniklerin de ihtiyaçları farklılıklar göstermeye başlamıştır. Özellikle Ark tedavisi yapabilen cihazların kalite kontrolü amaçlı PTW Octavius 4D fantomu ve SBRT tedavi­lerinde hastanın sağlıklı bir şekilde sabitlenmesi amacıyla CIVCO SBRT Body-Pro Lok, bu yeni tedavi şekillerine uygun en yeni çözümlerimiz arasında sayılabilir.

Medikal pazara RadyoTerapide sunduğunuz ürün ve çözümleri farklı kılan yanlar nelerdir? Tercih edilirliğinize katkı yapan unsurları sıralar mısınız?

MEDİTEL olarak her zaman alanında öncü, kalitesi dünya­ca kabul edilmiş markalarla çalışmayı tercih ettik. Bu ter­cihimiz yıllar içerisinde firmamızı pazarda üst düzey bir noktaya taşıdı. Bunun yanında teknik servisimizin hızı ve kalitesi, müşterilerimize karşı gösterdiğimiz ilgi, alaka ve en önemlisi saygı, her zaman çözümden yana olan duru­şumuz ve sözlerimizi daima yerine getirmemiz, sektörde güvenilir ve dürüst bir firma imajını kazanmamızı sağla­mıştır. Ve bu imaj, tercih edilirliğimize katkı yapan en önemli unsurlardan birisidir.

RadyoTerapi pazarından yeni dönemde beklentileriniz hangi düzeyde, medikal sektörde uluslararasıgelişmeler konusundaki öngörüleriniz nelerdir?

Radyoterapide dünyayla birlikte Türkiye’de de teknolojik gelişmeler kapsamında tedavi şekil­leri sürekli daha üst seviyelere gel­mektedir. 2 yada 3 boyutlu konformal tedavilerden çok artık IMRT, IG-IMRT, SBRT gibi tedavi yöntemlerinin uygulanmak istenmesi ile birlikte, Radyoterapi pazarı, bunlara uygun tedavi cihazları ile birlikte kalite kontrolü en üst düzeyde yapabilen, Radyoterapide çok önemli olan hasta sabitlemenin sağlıklı yapıldığı high-end ürünlere doğru yönelmektedir. Meditel olarak bu ihtiyacı tam olarak karşılayabilen Tomotheraphy tedavi cihazı, PTW, Velocity, CIVCO, LAP gibi dünya lideri firmalarla çalışıyor olmanın verdiği avantajla bu yeni dönemde pazardan beklentilerimiz çok yüksek.

 

En